Telemarketing, Hertsenberg Telemarketing telemarketing
telemarketingtelemarketingtelemarketingtelemarketingtelemarketing

Stappenplan

Kennismaking
Kennismaken gebeurt in de vorm van een gesprek waarin uw bedrijf en Hertsenberg Telemarketing zich aan elkaar voorstellen. Mat name uw bedrijfsfilosofie en die van ons staan hierin centraal. Deze visies moeten met elkaar "klikken". Daarom leven wij ons in, in uw bedrijf, zodat wij u het gewenste maatwerk en de gewenste kwaliteiten kunnen leveren.

Door deze kennismaking moeten wij thuis raken in uw bedrijf en moet u vertrouwd raken met onze werkwijze. Op basis daarvan stellen wij samen met u een werkplan en een tijdschema samen.

Voorbereiding
U ontvangt een geheel vrijblijvend voorstel waarin u een werkwijze, planning en een voorlopige kostenbegroting aantreft. Dit voorstel nemen wij met u door en daar waar nodig wordt het aangepast.

Als ons voorstel een opdracht wordt, wordt er vervolgens in overleg een belscript opgesteld. Het script dient als leidraad voor het gesprek en bevat de communicatieboodschap die u wenst over te brengen.

Er kan niet worden gewerkt zonder een adressenbestand. Zo'n bestand kan bestaan uit een door u zelf opgebouwd adressenbestand of uit een geleverd bestand, samengesteld aan de hand voor uw selectiecriteria. Dit kan bijvoorbeeld geleverd worden door de Kamer van Koophandel of andere adressenleveranciers.

Test/opdracht
In de testfase vindt na een beperkt aantal telefonische contacten met de doelgroep een tussentijdse evaluatie van deze contacten plaats.

Het doel van de tussentijdse evaluatie is om mogelijke aanpassingen aan te brengen in het script en eventuele vragen uit de telefonische contacten correct te kunnen beantwoorden. De definitieve aanpak is dan vastgesteld.

Hertsenberg Telemarketing start dan met de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht Regelmatig wordt u geinformeerd over de resultaten, dit gebeurt volgens de afgesproken werkwijze.

Afronding/evaluatie
De telemarketingopdracht wordt afgerond met een schriftelijke rapportage. Eventueel in een persoonlijk gesprek wordt een presentatie gegeven van:

  • de resultaten, onderverdeeld in belpogingen, effectieve gesprekken en positieve gesprekken
  • effectiviteit van de actie
  • responspercentage
  • wederzijdse aanbevelingen
  • (vervolg)opdracht(en).
telemarketing


Hertsenberg Telemarketing

Hoogenvaert 6
6581 HZ Malden
T (024) 358 21 56
info@hertsenberg.com

     
home  | sitemap |   waarom telemarketing  |  onze werkwijze  |  stappenplan  contact